Menu Close

สำนักงานใหญ่

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิวตี้ จำกัด

110
.งามวงศ์วาน23 แยก 5 .บางเขน

.เมืองนนทบุรี .นนทบุรี 11000

E-mail : ramita.aec@hotmail.com

โทร. 02-5896091

Hotline : 062-564-4272

เซ็นเตอร์ CT-003

รมิตา เฮลธ์แอนด์บิวตี้ เซ็นเตอร์ CT-003


คุณสุนทรี สุขประเสริฐ
262/2 หมู่7 ต.หมากแข้ง ซ.จินตคาม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
E-mail : paphipan.pap@hotmail.com
โทร. 082-3167599

เซ็นเตอร์ CT-004

รมิตา เฮลธ์แอนด์บิวตี้ เซ็นเตอร์ CT-004


คุณอัมไพวรรณ พื้นอินทร์
28/4 บ้านช้างเผือก ถ.เปรมประชาราษฎร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
E-mail : t004.nan@gmail.com
โทร. 083-3207911

เซ็นเตอร์ CT-009

รมิตา เฮลธ์แอนด์บิวตี้ เซ็นเตอร์ CT-009


คุณวารุณี เมฆอากาศ
123/4 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
E-mail : warunee2516@hotmail.com
โทร. 089-1912974

เซ็นเตอร์ CT-015

รมิตา เฮลธ์แอนด์บิวตี้ เซ็นเตอร์ CT-015


คุณอัครเดช เรียนหิน
313/4 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
E-mail : raweerat43@gmail.com
โทร. 089-2302716