Menu Close

นักธุรกิจจีนเยี่ยมชม บ.รมิตา

ถ้าจะพูดเรื่องผู้นำด้านการค้า มาถึงตอนนี้คงจะไม่มีใครที่จะปฎิเสธได้ว่า ประเทศจีนเป็นอันดับต้นๆของโลกและ ด้วยวิสัยทัศน์ของ ท่านประ ธานเค่งฮั้ว แซ่อื้อ และท่านประธานฝ่ายประเทศจีน คุณ ซุ่น ได้เปิด Moringo ที่ประเทศจีน เรียบร้อยแล้วและในวันนี้ (28/10/2015 ) นักลงทุนตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์รมิตา ที่ประเทศจีนบินด่วน…! มาชมบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอกย้ำว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์รมิตากระจายทั่วประเทศจีนอย่างแน่นอนครับ