Menu Close

งาน I Love Ramita 26/03/2016 แขวงคำม้วน เมือง ท่าแขก สปป.ลาว

สำเร็จ ไปแล้วนะครับกับ งาน i love ramita 26/03/2016 แขวงคำม้วน เมือง ท่าแขก สปป.ลาว กระแสตอบรับหนาแน่น รมิตาประกาศความยิ่ง ณ.สปป.ลาว ในงาน ร่วมยินดีและเชิดชูเกียรติ super star , RD, GD , WD , BD , RCD รางวัลแจกทอง ของรางวัลมากมาย กระทบไหล่เทรนเนอร์และมนุษย์เงินล้าน บรรยากาศอบอุ่บกับครอบครัวรมิตา ขอขอบคุณนักธุรกิจรมิตาทุกท่าน เราจะสำเร็จไปด้วยกันครับ